سامانه پیام کوتاه

پنل کاربری نقره ای

120 ریال تعرفه اپراتور50001 و 50009

101 ریال تعرفه پیام سیم کارتی و بلک لیست

120 ریال تعرفه اپراطور 021 و 026

127 ریال تعرفه اپراتور 50002 و 50005

127 ریال تعرفه دکل ایرانسل

134 ریال تعرفه اپراتور 1000 و 3000

154 ریال تعرفه اپراتور 2000

160 ریال تعرفه پیام سیمکارتی _ بلک لیست

20 ریال بابت هر ثانیه پیام صوتی

13 ریال بابت هر ایمیل انبوه

درج برند و آرم اختصاصی

دامنه و صفحه لاگین اختصاصی

ثبت نام آنلاین

مشاهده و مدیریت تراکنش ها

سیستم پشتیبانی و تیکت

مانیتورینگ پیام های ارسالی و دریافتی

10 خط رند اشتراکی (10009 - 50009 و ...)

ارسال به بلک لیست

خط پیام سیم کارتی به بلک لیست

پنل کاربری طلایی

91 ریال تعرفه اپراتور50001 و 50009

101 ریال تعرفه پیام سیم کارتی و بلک لیست

91 ریال تعرفه اپراطور 021 و 026

96 ریال تعرفه اپراتور 50002 و 50005

96 ریال تعرفه دکل ایرانسل

102 ریال تعرفه اپراتور 1000 و 3000

117 ریال تعرفه اپراتور 2000

122 ریال تعرفه پیام سیمکارتی _ بلک لیست

16 ریال بابت هر ثانیه پیام صوتی

10 ریال بابت هر ایمیل انبوه

درج برند و آرم اختصاصی

دامنه و صفحه لاگین اختصاصی

ثبت نام آنلاین

مشاهده و مدیریت تراکنش ها

سیستم پشتیبانی و تیکت

مانیتورینگ پیام های ارسالی و دریافتی

10 خط رند اشتراکی (10009 - 50009 و ...)

ارسال به بلک لیست

خط پیام سیم کارتی به بلک لیست