افتخار میزبانیتان را به ما بدهید!!!
3 روز ضمانت عودت وجه به هر دلیلی
 • Product 1

  100MB

  • 100 مگابایت
   مقدار حجم
  • 1000 مگابایت
   پهنای باند
  • رایگان
   گواهی SSL
  • 1 عدد
   اکانت ایمیل
  • 2 عدد
   ساب دامین
  • 1 عدد
   پارک دامین
  • هفتگی
   بک آپ
  • نامحدود
   تعداد اکانت های FTP
  • نامحدود
   تعداد پایگاه داده
  • نامحدود
   تعداد لیست ایمیل ها
  • قابل تنظیم توسط مشتری
   فضای مختص به ایمیل
  • 99 درصد
   آپ تایم
  • دارد
   فایروال امنیتی
  • 7 روز هفته
   پشتیبانی
  فقط
  5,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  500MB

  • 500 مگابایت
   مقدار حجم
  • 1024 مگابایت
   پهنای باند
  • رایگان
   گواهی SSL
  • 1 عدد
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   ساب دامین
  • 0 عدد
   پارک دامین
  • هفتگی
   بک آپ
  • 1 عدد
   تعداد اکانت های FTP
  • نامحدود
   تعداد پایگاه داده
  • نامحدود
   تعداد لیست ایمیل ها
  • قابل تنظیم توسط مشتری
   فضای مختص به ایمیل
  • 99 درصد
   آپ تایم
  • دارد
   فایروال امنیتی
  • 7 روز هفته
   پشتیبانی
  فقط
  7,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  1000MB

  • 1000 مگابایت
   مقدار حجم
  • 10000 مگابایت
   پهنای باند
  • رایگان
   گواهی SSL
  • 1 عدد
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   ساب دامین
  • 0عدد
   پارک دامین
  • هفتگی
   بک آپ
  • نامحدود
   تعداد اکانت های FTP
  • نامحدود
   تعداد پایگاه داده
  • نامحدود
   تعداد لیست ایمیل ها
  • قابل تنظیم توسط مشتری
   فضای مختص به ایمیل
  • 99 درصد
   آپ تایم
  • دارد
   فایروال امنیتی
  • 7 روز هفته
   پشتیبانی
  فقط
  9,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  2000MB

  • 2000 مگابایت
   مقدار حجم
  • 20000 مگابایت
   پهنای باند
  • رایگان
   گواهی SSL
  • 4 عدد
   اکانت ایمیل
  • 10 عدد
   ساب دامین
  • 3 عدد
   پارک دامین
  • هفتگی
   بک آپ
  • نامحدود
   تعداد اکانت های FTP
  • نامحدود
   تعداد پایگاه داده
  • نامحدود
   تعداد لیست ایمیل ها
  • قابل تنظیم توسط مشتری
   فضای مختص به ایمیل
  • 99 درصد
   آپ تایم
  • دارد
   فایروال امنیتی
  • 7 روز هفته
   پشتیبانی
  فقط
  11,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  5000MB

  • 5000 مگابایت
   مقدار حجم
  • 50000 مگابایت
   پهنای باند
  • رایگان
   گواهی SSL
  • 4 عدد
   اکانت ایمیل
  • 10 عدد
   ساب دامین
  • 3 عدد
   پارک دامین
  • هفتگی
   بک آپ
  • نامحدود
   تعداد اکانت های FTP
  • نامحدود
   تعداد پایگاه داده
  • نامحدود
   تعداد لیست ایمیل ها
  • قابل تنظیم توسط مشتری
   فضای مختص به ایمیل
  • 99 درصد
   آپ تایم
  • دارد
   فایروال امنیتی
  • 7 روز هفته
   پشتیبانی
  فقط
  13,900/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  نامحدود

  • نامحدود
   مقدار حجم
  • نامحدود
   پهنای باند
  • رایگان
   گواهی SSL
  • بی نهایت
   اکانت ایمیل
  • نامحدود
   ساب دامین
  • نامحدود
   پارک دامین
  • هفتگی
   بک آپ
  • نامحدود
   تعداد اکانت های FTP
  • نامحدود
   تعداد پایگاه داده
  • نامحدود
   تعداد لیست ایمیل ها
  • قابل تنظیم توسط مشتری
   فضای مختص به ایمیل
  • 99 درصد
   آپ تایم
  • دارد
   فایروال امنیتی
  • 7 روز هفته
   پشتیبانی
  فقط
  40,000/mo
  سفارش دهید